ФеърПлей Пропъртис започва изпълнението на инвестиционна програма за 100 млн. лв.

Промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, с които се намалява максималния размер на разходите за управление от 15% на 6.5%, бяха приети от Годишното общо събрание на акционерите, което се проведе на 20 март 2007 г. Акционерите одобриха и приеха доклада на Съвета на директорите, за дейността му през 2006 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на Директора за връзки с инвеститорите.


Изпълнението на два нови проекта и развитие на третия етап от ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол ще започне „ФеърПлей Пропъртис” като част от интензивна инвестиционна програма на стойност минимум 70 млн. лв. за 2007 и 2008 г. Първият от новите проекти предвижда изграждането на ваканционни имоти с РЗП 8 700 кв. м. върху парцел от 7 900 кв. м. в землището на Созопол. В рамките на втория проект се предвижда да бъдат изградени търговски площи с РЗП 26 400 кв. м. върху 37 300 кв. м., намиращи се на входа на град Сандански. Ръководството на дружеството счита, че вероятния обем инвестиции през следващите две години ще достигне 100 млн. лв.


Приходи от продажби и наеми в размер на 53.2 млн. лв. за 2007 и 60.6 млн. лв. за 2008 г. прогнозира „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Очаква се те да генерират 11,8 млн. лв. печалба през 2007 г. и 16,5 млн. лв. през 2008 г. Дружеството възнамерява да разпредели по 0.21 лв. дивидент на акция за 2007 г. или общо 10.6 млн. лв., а за 2008 г. дивидентите да достигнат 0.30 лв. на акция или 14.9 млн. лв. общо.


Годишните резултати за 2006г. отчитат, че „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е инвестирало 63 млн. лв. без ДДС за една година от своето съществуване и е сключило договори за продажби на стойност 15 млн. лв. без ДДС. Постъпленията от продажби достигат 7.7 млн. лв. без ДДС към края на 2006 г., а проектът „Санта Марина”, в който основен инвеститор е „ФеърПлей Пропъртис”, спечели наградата „Сграда на годината 2006” в категорията „Ваканционни комплекси”.


„ФеърПлей Пропъртис” притежава най-високия пазарен дял в размер на 25.5% от общите активи на инвестиращите в недвижими имоти без земеделска АДСИЦ в България (по данни на Комисия за финансов надзор към края на трето тримесечие на 2006 г.). Дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор на 1 февруари 2006 г., след което извърши три последователни увеличения на акционерния капитал до 50.7 млн. лв., а нетната стойност на активите му по баланс достигна 51.8 млн. лв.