ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ купи почивна база в Черноморец за 693.5 хил. евро, и увеличи имотите си в Санта Марина

Само за последните два месеца дружеството е сключило 17 сделки за продажба


София, 26  септември 2006 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) сключи предварителен договор за придобиване на почивна база в централната част на с. Черноморец, на стойност 693.5 хил. евро, на 25 септември 2006 г.  Днес (26 септември) дружеството сключи и договор за закупуване на 51 апартамента и ателиета на стойност 2 339,5 хил. евро с обща разгъната застроена площ 3 887 кв. м в курортното селище „Санта Марина”, край Созопол. С тях, притежаваните от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ апартаменти и ателиета във вилното селище стават 233.


Почивната база в Черноморец включва четириетажна масивна сграда с 3147 (три хиляди сто четиридесет и седем) кв. метра разгъната застроена площ и прилежащ терен от 2875 (две хиляди осемстотин седемдесет и пет) кв. метра. Тя разполага със 112 (сто и дванадесет) легла в 40 (четиридесет) двойни стаи и 8 (осем) апартамента, собствен ресторант и кафе-бар.


 „Това е поредната добра инвестиция на дружеството, която съответства напълно на ориентацията на портфейла му. Предвижда се почивната база в Черноморец да бъде отдадена под наем, след като бъдат вложени около 300 хил. евро за реиновацията й”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


Дружеството е сключило 17 договора за продажба на апартаменти и ателиета, само за последните два месеца. От тях 13 са за имоти в „Санта Марина” и 4 – в курортния комплекс „Св. Иван Рилски, Спа, Хотел и Апартаменти”,  край Банско. Предстои подписването поне още  20 предварителни договора за продажба на имоти, за които вече са направени резервации. „Общите постъпления от продажби към момента са за 1 млн. евро”, каза още г-н Моравенов.На 27 септември (утре) изтича срокът за записване на нови акции от третото по ред увеличение на капитала на дружеството до 50.700 млн. лв. Всичките 1 394 433 неупражнени до 1 септември права от увеличението бяха пласирани на аукцион, който Българската фондова борса – София, организира на 11 септември 2006 г. С всяко от тях може да бъде записана по една нова акция с номинална и емисионна стойност 1 лв.
Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с дял от 71.66%, останалите акционери са институционални инвеститори (четири пенсионни, шест договорни фонда) и още няколко по-дребни инвеститора.