Започна търговията с правата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Дружеството удвоява капитала си до 50,7 млн. лева.

София, 17 август 2006 г.От днес, 17 август, на БФБ – София,  започва търговията с правата от новото увеличение на капитала до 50,7 млн. лв. на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP). За увеличението на капитала са издадени нови 25,35 млн. права и толкова броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев за брой. Срещу всяко закупено право, с присвоен борсов код R4FPP, притежателите ще могат да записват по една акция.  Търговията с правата ще продължи до 30 август, а за неизползваните е предвиден аукцион на 11 септември.


„Набраните средства от увеличението на капитала  ще се използват, както  за продължаване на инвестициите в курортните комплекси „Санта Марина”, край Созопол и „Иван Рилски” край Банско, така и за нови проекти”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


Увеличението на капитала ще се смята за успешно, ако бъдат записани най-малко 10 млн. акции. На 27 септември изтича крайният срок, в който собствениците трябва да са ги записали при инвестиционния посредник „Сомони 2001 ООД” и заплатили в банката-депозитар на дружеството ОББ.


Това увеличение е трето поред за тази година. На 18 юли 2006 г. „ФеърПлей  Пропъртис” АДСИЦ записа капитал от 25 350 000 лв. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с дял от 71.66%, останалите акционери са институционални инвеститори (четири пенсионни, шест договорни фонда) и още няколко по-дребни инвеститора.