ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ привлече 4 млн. евро чрез корпоративни облигации. Мениджър на емисията е ТиБиАй Инвест

София, 14 август, 2006 г.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) набра 4 млн. евро чрез облигационен заем. Още в първия ден девет пенсионни фонда, една пенсионно-осигурителна компания, една търговска банка и един инвестиционен посредник записаха емисията.
 Облигациите са обезпечени с ипотека и застраховка “Финансов риск”. Мениджър по сделката е инвестиционен посредник „Ти Би Ай Инвест” ЕАД. Емисията е разпределена в 4000 облигации, всяка с номинал от 1000 евро. Облигационният заем е за срок от 5 години при годишен купон 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4,00%, но не по-малко от 6,75%, платим на всеки 6 месеца. Главницата ще бъде погасена еднократно на падежа. Първоначално емисията се пласира частно, като след това ще бъде заявена за регистрация в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на Българска фондова борса – София.
Целта на облигационната емисия е да се финансира строителството на четиризвездния хотел „Иван Рилски” в едноименното ваканционно селище, край Банско, за който FPP придобити право на строеж в края на юли. Общият размер на инвестицията е 14 млн. лева. Хотелът, който е с обща застроена площ 13 237 кв. метра, ще бъде завършен на 30 март 2007 г. След изграждането му хотелът, който е собственост на „ФеърПлей Пропъртис”, ще бъде отдаден под наем на специализирана в управлението на хотели фирма. Освен луксозният  хотел в комплекса “Св. Иван Рилски, Хотел, SPA & Апартаменти” има още четири ваканционни блока с общо 162 апартамента, предназначени за продажба.


От началото на 2003 г. до момента Ти Би Ай Инвест ЕАД е бил мениджър или ко-мениджър на 22 емисии облигации с обща номинална стойност над 93.19 млн. евро.