ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи авансово плащане за Санта Марина.

Друга информация за търговската дейност, съгл. Чл. 8, ал. 1, т. 7 от НПППЦКРИПДД
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
На 31.03.2006 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София получи авансово плащане (30 %) по първия си договор за строителство и продажба на апартамент, строящ се във ваканционно селище "Санта Марина", гр. Созопол.
Стойността на договора е 70 110 Евро с включен ДДС.