Отменят се ограниченията по чл. 94, ал. 1 и 12 в рамките на една търговска сесия за съответната емисия.

Във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на "ФеърПлей Пропъртис " АДСИЦ- София, /FPP/, уведомяваме всички борсови членове, че на основание чл. 94, ал.9, т.4 във връзка с ал. 13, т. 1 от Правилника, считано от 05.06.2006 г. по решение на директора по търговия се отменят ограниченията по чл. 94, ал. 1 и 12  в рамките на една търговска сесия за съответната  емисия.