ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за банков кредит със Стопанска и Инвестиционна Банка АД.

На 20.06.2006 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за банков кредит със Стопанска и Инвестиционна Банка АД, при следните параметри:
Вид: инвестиционен;
Цел: финансиране на строителството на собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, местноста Света Марина и закупуване на недвижими имоти в същата местност;
Размер: EUR 3 000 000;
Срок на издължаване на кредита: 24 месеца;
Гратисен период: 6 месеца;
Обезпечение: договорна ипотека.
Като обезпечение на задължението по сключения договор за банков кредит, дружеството ще учреди договорна ипотека в полза на Стопанска и Инвестиционна Банка АД, върху собствени на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София недвижими имоти  и вещни права на строеж, находящи се в гр. Созопол, местността Св. Марина.