Аукциона за продажбата на правата от увеличаването на капитала на дружеството – 30.06.2006 г.

На основание чл. 4, ал.1, т.2 от Приложение 7 към Правилника на  30.06.2006г. /петък/  ще се проведе аукциона по чл. 112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ-София, /R3FPP/. На аукциона ще бъдат предложени  1 280 права, срещу които не са записани акции.