На 30.06.2006г. ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На основание чл. 4, ал.1, т.2 от Приложение 7 към Правилника, БФБ – София АД уведомява всички свои членове, че на 30.06.2006г.  се проведе аукциона по чл. 112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, /R3FPP/. На аукциона ще бъдат предложени 1 280 права, срещу които не са записани акции.Цената на поръчката за продажба е ориентировъчна и равна на последната средно-претеглена цена, постигната в срока за търговия на правата.