Приключи записването на акции от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На 17.07.2006 год. приключи записването на акции от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София. Упражнени са всички права на акционерите, записана и платена е цялата емисия от увеличението.