Счетоводни отчети.

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) успешно увеличи 38 пъти капитала си – от 650 хил. лева на 25.350 млн. лева. Всички акции (24 700 000 бр.) от второто увеличение на капитала на “ФеърПлей Пропъртис” бяха записани до 7 юли, десет дни преди изтичането на крайния срок – 17 юли. Акциите са с номинална и емисионна стойност 1 лев. С едно право акционерите можеха да запишат 38 акции от новата емисия.
На 17 юли, денят на вмчца. Св. Марина, която е покровителка на в.с. „Санта Марина”, с водосвет беше осветен завършеният първи етап от едноименния проект на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Изборът на покровителката св. Марина не е случаен. Според християнската религия името означава постоянство, но има значение и на здрав, устояващ. А основната инвестиционна цел на „ФеърПлей Пропъртис” е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.
“Санта Марина” е  най-новият комплекс на Българското Черноморие. Той съчетава морски и планински ландшафт, разположен е амфитеатрално на полуостров с красив изглед към морето в непосредствена близост до къмпинг “Златна рибка” – около 2 км. преди Созопол. В “Санта Марина” е използван неокласически стил по подобие на архитектурната традиция на созополските къщи – бели стени и скатни покриви, каменна обшивка и дървена облицовка. Комплексът е с много зеленина и басейни. За разлика от други черноморски курорти  няма риск от свръхзастрояване, тъй като цялото ваканционно селище се изгражда само от фирми от групата на „ФеърПлей Интернешънъл”.

Дружеството със специална инвестиционна цел е сред основните инвеститори и е собственик на общо 10 828 кв. м апартаменти и ателиета в курортното селище. До момента три от последно придобитите 41  апартамента на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ във в.с. „Санта Марина” са продадени, а за още няколко предстои сключването на предварителни договори. Има направени и доста резервации. От стартирането на строителството на “Санта Марина” до сега (малко повече от 1г.) „на зелено” са продадени близо половината от апартаментите от първият етап на вилното селище (в това число не се броят направените резервации и закупените апартаменти от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ).