На 28.07.2006 год. дружеството придоби право на строеж и одобрен архитектурен проект на хотел във Ваканционно селище Св. Иван Рилски, Банско

На 28.07.2006 год. дружеството придоби право на строеж за изграждане, съгласно издадено разрешение за строеж от Общинска администрация-гр. Банско и одобрен архитектурен проект от 30.06.2006 год. на хотел във Ваканционно селище "Св. Иван Рилски", местност "Св. Иван" с разгърната застроена площ от 8 887.07 кв.м. разположени на и над терена и прилежащите им 4 350.38 кв.м. разгърната застроена площ, разположена под терена, на стойност 954 300 Евро.