11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На основание чл. 4, ал.1, от Приложение 7 към Правилника, БФБ – София
АД уведомява всички свои членове, че 11.09.2006г. /понеделник/ е
датата, на която ще се проведе аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за
продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис
АДСИЦ /R4FPP/. На аукциона ще бъдат предложени 1 394 433 права, срещу
които не са записани акции.