На 13.12.2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, местността Санта Марина и в с. Черноморец

На 13.12.2006 г. „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижими имоти, а именно – 10 бр. апартаменти и ателиета, находящи се в гр. Созопол, местността „Санта Марина". Нотариалното придобиване е в изпълнение на сключен предварителен договор от 18.08.2006 г.

На 13.12.2006 г. дружеството придоби правото на собственост върху търговско-обслужващи сгради, прилежащо пространство, голям басейн и детски басейн, находящи се в гр. Созопол, местността „Санта Марина". Нотариалното придобиване е в изпълнение на сключен предварителен договор от 29.09.2006 г.
На 13.12.2006 г. дружеството придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в с.Черноморец, общ. Созопол – масивна четириетажна сграда заедно с терена, върху който е изградена.