Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г.

На 30.01.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2006 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/.