Годишен финансов отчет за 2006 г.

На 02.02.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен одитиран отчет към 31.12.2006 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/.