На 06.02.2007 г. дружеството придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се във ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол и в местността Мисаря

На 06.02.2007 г. дружеството придоби правото на собственост върху следните недвижими имоти:1. 18 бр. апартаменти и ателиета във в.с. Санта Марина, гр. Созопол, за
сумата от 812 426 EUR, без включен ДДС;
2. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в землището на гр. Созопол,
местността Света Марина, с площ 4 499 кв.м., за сумата от 710 820 лева, без включен ДДС;
3. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в землището на гр. Созопол,
местността Света Марина, с площ 3 333 кв. м., за сумата от 526 598 лева, без включен ДДС;
4. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в местността Мисаря  в
землището на гр. Созопол, с площ от 3 037 кв. м., за сумата от 218 664 EUR без включен ДДС.