Отчет към четвърто тримесечие на 2007 г.

На 30.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/