Уведомление за промяна в дяловото участие във „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на „Феърплей Интернешънъл“ АД

FPP_uvedomlenie_29122021_MZ_signed.pdf