Придобит недвижим имот в гр. Созопол и смяна на предназначението на притежавани от дружеството имоти

Придобит недвижим имот в гр. Созопол и смяна на предназначението на притежавани от дружеството имоти