2024

Покана за ОСА 14.06.2024 г. Материали по т. 1 и т. 2 Материали по т. 3 Материали по т. 4 и т. 5 Материали по т. 8 Материали по т. 14 Материали по т. 15 Материали по т. 16 Материали по т. 17 Пълномощно Правила за гласуване Протокол на Съвета на директорите

2023

Покана за ОСА 06.06.2023 г. Материали по т. 1 Материали по т. 2 Материали по т. 5 Материали по т. 7 Материали по т. 8 Материали по т. 9 Материали по т. 11 Материали по т. 12 Материали по т. 13 Пълномощно Правила за гласуване Протокол на Съвета на директорите Протокол от ОСА Протокол на … още

2022

Покана за ОСА 23.09.2022 г. Материали по т. 1 Материали по т. 2 Материали по т. 4 Материали по т. 5 Пълномощно Правила за гласуване Протокол на Съвета на директорите Протокол от ОСА Протокол на мандатната комисия Списък на акционерите Покана за ОСА 27.06.2022 г. Материали по т. 1 Материали по т. 2 Материали по … още

2021

Покана за ОСА 22.11.2021 г. Материали по т. 1 Материали по т. 2 Пълномощно Правила за гласуване Протокол на Съвета на директорите Протокол от ОСА Протокол на мандатната комисия Списък на акционерите Протокол от извънредно Годишно общо събрание на акционерите на ФПП АДЦИЦ 2021 Протокол на СД на ФПП АДСИЦ за свикване на ИОСА на … още

2020

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ФПП АДСИЦ – Доклад на Одитния комитет за 2019 ФПП АДСИЦ – материали по чл. 224 от ТЗ Материали по т.7 биография на В. Воденичаров Материали по т.7 биография на Светла Ангелова Материали по т.7 биография на АНЕЛИЯ ТУМБЕВА Материали по т.7 … още

2019

Протокол – Годишно Общо събрание 2019г. Гласове упражнени чрез представители Пълномощно Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите Декларация по ЗТРРЛНЦ Декларация за корпоративно управление Декларация по чл. 100н от ЗППЦК Доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018г. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г. Доклад за … още

2018

Уведомление за дивидент Протокол – Годишно Общо събрание 2018 Гласове упражнени чрез представители Пълномощно Материали по т.8_6 за 2017г. Материали по т.8_5 за 2017г. Материали по т.8_4 за 2017г. Материали по т.8_3 за 2017г. Материали по т.8_2 за 2017г. Материали по т.8_1 за 2017г. Декларация по ЗТРРЛНЦ Покана за свикване на редовно годишно общо събрание … още

2017

Протокол от годишно общо събрание на акционерите, 2017г. Пълномощно Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите Декларация за корпоративно управление Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г. Доклан на регистрирания одитор за 2016г. Годишен доклад за дейността за 2016г. Годишен … още

2016

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите, 2016г. Пълномощно Покана за извънредно Общо събрание на акционерите Протокол от Годишно общо събрание на акционерите, 2016г. Пълномощно Доклад на Одитния комитет за 2015г. Доклад за дейността на ДВИ за 2015г. Покана за редовно годишно Общо събрание Отчет „Спазвай или обяснявай“ към 31.12.2015г. Годишен финансов отчет за 2015г. … още

2015

Протокол от Годишно общо събрание на акционерите, 2015г. Доклад на Одитния комитет за 2014г. Отчет „Спазвай или обяснявай“ към 31.12.2014г. Приложение към Годишния финансов отчет за 2014г. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД Годишен доклад за дейността за 2014г. Декларация на отговорните лица Годишен финансов отчет за 2014г. Годишен финансов … още