Акционерна структура

Акционерна структура на Дружеството към 31.03.2021г.
Основен акционер в дружеството е групата на „ФП Инвест”  АД с 65,06 % дял в капитала. Останалите акционери са 27 инвеститори – юридически лица  и 243 инвеститори- физически лица.

акционерна структура 2019