ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ очаква над 8.2 млн. лв. печалба за дивидент за 2007 г.Дружеството обяви началото на два нови проекта


София, 18 ноември 2007 г.“ФеърПлей Пропртис” АДСИЦ очаква да реализира 8.2 млн. лв. печалба за разпределение през 2007 г., става ясно от актуализираните прогнози на дружеството. Това означава, че през последното тримесечие фондът ще добави нови 4.3 млн. лв. към резултата за разпределение от 5.9 млн. лв., който отчете към 30 септември тази година. По 14 стотинки дивидент на акция ще получат инвеститорите във “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, ако печалбата бъде разпределена преди планираното за януари 2008 г. увеличение на капитала. В противен случай дивидентът би бил 12 стотинки. Неотдавна дружеството обяви намеренията си да емитира 10.140 млн. нови акции, с които акционерният му капитал би достигнал рекордните за български АДСИЦ 60.840 млн. лв. Книжата ще бъдат с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.Дружеството ще стартира 2008 година с 1 205 622 лв. чиста печалба, която ще бъде реализирана от нотариалното прехвърляне на апартаменти от Етап 2 на ваканционно селище “Санта Марина”. Постъпления от тези продажби ще бъдат реализирани през 2007 г., но цялата им продажна стойност от 3 076 079 лв. ще бъде отчетена като приход през 2008 г. заради действащите счетоводни стандарти.До края на 2007 г. се очаква да приключат покупките на 50 хил. кв. м за нов проект в Сапарева Баня, подробности за който ще бъдат оповестени на по-късен етап. Фондът обяви и началото на проект за строеж на апартаментен хотел в Черноморец с обща стойност на инвестицията около 7 млн. лв. и РЗП 5 400 кв. м. Хотелът ще разполага с 60 двойни стаи, които ще бъдат отдавани под наем, като има вариант те да бъдат преустроени в 30 апартамента с цел последващата им продажба.“ФеърПлей Пропъртис е изпълнило на 100% прогнозираната годишна стойност на продажбите на апартаменти от Етап 1 на “Санта Марина” още към 15 ноември 2007 г. За Етап 2 този показател е 73%. Слабото изоставане тук се дължи на значителното покачване на средната цена на квадратен метър от 1 100 на 1 500 евро. Това леко забавя продажбите, но гарантира по-високи печалби”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. “Слабият зимен сезон от миналата година, предизвика временна криза на пазара на имоти в Банско. В резултат от нея дружеството отчита около 30% изпълнение на прогнозните стойности на продажбите на апартаменти от ваканционно селище “Иван Рилски”, добави Маню Моравенов.***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (15.39% пазарен дял) и третото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ (по статистика на КФН за второ тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65.5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.