ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи два нови кредита в размер над 4 млн. евро

Дружеството ще използва инвестиционен заем за финансиране на новия си проект в ЧерноморецСофия, 11 декември 2007 г.Договори за два нови кредита, подписа „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Първият от тях е инвестиционен, размерът му е до 2 580 000 евро, а срокът за издължаване е до 5 години от датата на първото отпускане на средствата. До 30 август 2009 г. дружеството ще има възможност да използва и револвиращ кредит с размер до 1 500 000 евро, става ясно от втория договор.„С инвестиционния заем ще бъдат финансирани 86% от инвестицията (без обзавеждане и  оборудване) за изграждането на  жилищна сграда в Черноморец”, каза Маню Моравенов изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. „Както обявихме на 18 ноември тази година, това ще бъде сграда с РЗП 5 400 кв. м. и 60 двойни стаи, които може да бъдат преустроени в 30 апартамента с цел продажба.”“ФеърПлей Пропъртис” е сред малкото български АДСИЦ, които се възползват успешно от възможностите на финансовия ливъридж, за да увеличат доходността на акциите си. Съгласно финансовия отчет на дружеството към трето тримесечие на 2007 г. задълженията по облигационни заеми са в размер на 7 779 хил. лв., а задълженията по получени заеми към банки в размер на 8 694 хил. лв. 
След двата нови заема предстои четвърто по ред увеличение на капитала до 60.840 млн. лв. Очаква се КФН да се произнесе във връзка с одобрението на проспекта за него до края на декември, а през януари фондът ще предложи на инвеститорите 10.140 млн. нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.