ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ започва 2008 г. с продажбата на 27 апартамента за 4.6 млн. лева

Дружеството е сключило договори за строителство на общо 31 313 кв. м. РЗП от трети етап на ваканционен комплекс „Санта Марина”София, 10 януари 2008 г.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде 25 апартамента от ваканционен комплекс „Санта Марина”, Созопол с договор от 07 януари 2008 г. В резултат на това, дружеството отчита реализацията на 27 апартамента за общо 4.6 млн. лв., още в първите дни от новата година. Сделките са при средна доходност 62% и се очаква да бъдат нотариално финализирани до края на първото полугодие на тази година.В края на 2007 г. фондът е сключил и нови договори за строителство на 9 вили с обща стойност 16.8 млн. лв. без ДДС и 14 750 кв. м. очаквана РЗП. Те всички са от третия етап на в. к. „Санта Марина”, в рамките на който „ФеърПлей Пропъртис” вече е поел изграждането на общо 21 вили, с 31 313 кв. м. обща РЗП и на стойност 35.8 млн. лв, 6.3 млн. лв. от които са вече инвестирани.„Вече имаме поне 4 млн. лв. осигурена печалба от продажби за 2008 г. Тя включва печалбата от продажбите през 2007 г., които ще бъдат приключени и отчетени през 2008г., както и печалбата от новите сделки в първите дни на януари. Строителството на третия етап от комплекс Санта Марина напредва според плановете и вече 3 вили (4 263 кв.м.) са готови до покрив”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна процедура за четвърто по ред увеличение на капитала си от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв., чрез издаване на 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Пазарната стойност на дружеството надхвърля 149 млн. лв. към 30 септември 2007 г., според пазарните оценки, които „Явлена Импакт” даде на притежаваното от фонда имущество.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.