Фондът закупи 60 декара нови поземлени имоти в Сапарева Баня

София, 15 януари 2008 г.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ придоби 62 743 кв. м в землището на гр. Сапарева Баня. Стойността на недвижимите имоти (земя) е 4,5  млн. лв. Върху тях ще бъдат развивани нови проекти в две направления – ваканционни комплекси и балнео-рехабилитационни центрове.Инвестицията в балнеология е от нов тип за портфейла на дружеството.
Фондът ще продължи да придобива земя в района на  Сапарева баня, като общата площ вероятно ще надхвърли 100 дка. Първите проекти се очаква да стартират в края на тази година, а инвестициите ще бъдат финансирани със средства от предстоящото увеличение на капитала.„Предвидихме балнеологията като възможност за инвестиции още в началната стратегия за развитие на фонда, тъй като България притежава огромен потенциал за развитие в тази област. Комплексите от този тип имат много добро бъдеще и дават възможност за дългосрочно партньорство с големи пенсионни и здравноосигурителни компании”, заяви Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. „Осъществените придобивания изпълняват заявените през ноември 2007 г. намерения на дружеството да закупи около 50 декара земя в землището на гр. Сапарева Баня. Инвестициите ни в този район -рехабилитационните центрове в Сапарева Баня и ваканционният комплекс в Паничище, ще бъдат изграждани като взаимосвързани и в своеобразна „симбиоза”, допълни господин Моравенов.Търсенето на балнеоложки услуги нараства с бързи темпове, в резултат на политиката за повишаване на трудоспособната възраст, която провеждат множество от големите пенсионни и здравноосигурителни компании по отношение на осигурените и застрахованите лица. В нея се включват и рехабилитационни услуги, за които обаче по правило се чака с месеци, заради все още недостатъчното предлагане. Ежедневната издръжка на почиващите при този тип услуги е много висока и това заедно с голямото търсене е причина за мащабното строителство на рехабилитационни центрове с голям капацитет в Гърция.Сапарева Баня е популярна с най-горещият гейзер на Балканите с температура 103 градуса, както и с лечебната вода на двата си минерални извора, която съдържа много сяра и лекува заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, ревматични и кожни болести. В района има множество културни и исторически забележителности, от там тръгват най-привлекателните планински маршрути към Седемте рилски езера, Мальовица, Скакавица, курорта Боровец. Общината е известна и с курорта Паничище на 7.5 км от града, с тенденцията да стане четвъртият зимен ски център в България.
“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ до момента развива ваканционни, жилищни и търговски комплекси. С новите инвестиции в балнеология и рехабилитация дружеството щe диверсифицира и обогати допълнително портфейла си.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.