ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с първи проекти в София

Дружеството ще разшири инвестиционния си портфейл с развитие на търговски имоти и офисиСофия, 17 януари 2008 г.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще развива два нови проекта за жилищни, търговски и офис площи, като за първи път ще инвестира в рамките на София.Фондът подписа предварителен договор и до края на първото тримесечие се очаква да придобие 11 декара в непосредствена близост до НСА в Студентски град. Стойността на имотите е 5,7 млн. евро и върху тях ще бъдат построени жилищни, търговски и офис площи с обща разгъната застроена площ 30 хил. кв. м. Строителството ще започне след нотариалното придобиване на имотите, което е предвидено да стане в края на март.На привлекателно място в югоизточните покрайнини на София, „ФеърПлей Пропъртис” предвижда да строи нов жилищен комплекс. Дружеството е в процедура по придобиване на 50 декара в близост до околовръстното шосе и планира да осигури минимум 100 декара земя, преди реалния старт на втория Софийски проект.„Очакваме продажбите на зелено в Студентски град да започнат още тази пролет. „ФеърПлей” е утвърдена марка за високо качество и стил в жилищното строителство в столицата. В рамките на тази традиция ще се впишат и нашите проекти, като това ще улесни и реализацията им. С развитието на офиси и търговски площи в София  „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ предвижда нарастване на дела на инвестиционните имоти в портфейла си”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. „Инвестициите ще бъдат финансирани със средства от увеличението на капитала, а последващото развитие на проектите – с комбинация от дългово финансиране, постъпления от продажби и ако се наложи – с допълнителна емисия акции”, допълни господин Моравенов.Това са поредните два нови проекта за фонда от началото на 2008 г., след инвестицията в Сапарева Баня, където предстои да бъде развито ново направление в инвестициите му, свързано с балнеологията. Фондът предстои да предложи 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой в рамките на първично публично предлагане за увеличаване на капитала от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв.ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.