ФеърПлей Пропъртис в BG-REIT индекс

На проведено заседание на 17.08.2007 на Съвета на директорите на БФБ-София АД бе взето решение за въвеждане на нов BG-REIT индекс. Индексът ще представя най-големите дружества със специална инвестиционна цел в България според тяхната пазарна капитализация, обем на търгуваните акции на БФБ и обем на свободно търгуваните акции (free float). Опредена е датата за начално отчитане по новия индекс- 03.09.2007 год..
Освен ФеърПлей Проръртис АДСИЦ- София, включени в базата на BG-REIT са и следните дружества: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София, Адванс Терафонд АДСИЦ-София, БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София, Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София, Парк АДСИЦ-София, Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София.