„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

• 93 хил.лв. печалба от дейността
• 4,761 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 30 април  2013 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) приключва първо тримесечие на 2013 г. с положителен финансов резултат в размер на 93 хил. лв. 
   Съгласно отчета за всеобхватния доход приходите от дейността на компанията възлизат на 4,761 млн. лв. и намаляват със  7% спрямо размера им в края на същия период на миналата година. Те се формират от отчетените продажби на 24 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   С 47% нараства броя на сключените нови договори за продажба на апартаменти през първо тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на миналата година.  Сключените от фонда  нови  договори са на стойност 4,6 млн. лв. без ДДС, а общата РЗП  – 2 395 кв.м.
   През месец април т.г., най-мащабният проект на дружеството – ваканционно селище „Санта Марина” бе отличен както с наградата Prix D’Excellence за ваканционен проект, така и с голямата награда в конкурса и получи признанието „Проект на годината”.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо тримесечие на 2013 г. и 2012 г.

 Продажби Q1 2013 Q1 2012 %
 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 28 19 47%

 кв.м.

 2 395 1 456 64%

 Стойност в лв., без ДДС

 4 641 838 3 122 49%
 Приходи Q1 2013 Q1 2012 %
 Брой отетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 24 27 -11%

 кв.м.

 1 840 1 951 -6%

 Стойност в лв., без ДДС

 3 808 650 4 135 523 -8%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 31.03.2013 г. и 31.03.2012 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв. Q1 2013 Q1 2012 %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 3 809 4 136-8% 
 Приходи от дейността 4 761 5 125 -7%
 Разходи за дейността 4 668 4 931 -5%
 Финансови разходи 357 441 -19%
 Финансов резултат 93 194 -52%
 Нетна стойност на активите (НСА) 66 066 68 713 -4%
 НСА на една акция 1,18 1,23 -4%

   Към края на месец март 2013 г. дружеството има 67 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 12,9 млн.лв. до края на 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 420 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

„Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg