„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 965 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2011 година

•    965 хил.лв. печалба от дейността
•    14,993 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 21  юли 2011 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2011 г. с положителен финансов резултат в размер на 965 хил.лв. Нетните приходи от продажба на продукция нарастват с 16 % спрямо размера им в края на същия период на миналата година и възлизат на 14,993 млн. лв. От тях 89% или 13,294 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 74 апартамента в комплексите „Санта Марина”, Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   През второто тримесечие компанията стартира продажби и в най-новия си проект „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Към 30 юни фондът е сключил 70 нови  договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на скючените договори е 15,177 млн. лв. с ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените към 30.06.2011 г. и 30.06.2010 г.  (в хил.лв.)
 Продажби към 30.06.2011г. към 30.06.2010г. Изменение %
 Брой сключени договори за продажби   
 Брой апартаменти 70 70 0
 кв.м. 5 830 5 422 8%
 Стойност в лв., с ДДС 15 177 137 14 479 293 5%
 Приходи   
 Брой отчетени апартаменти   
 Брой апартаменти 77 60 28%
 кв.м. 6 188 5 017 23%
 стойност в лв., без ДДС 13 293 539 10 914 364 22%

Основни финансови показатели на Дружеството към 30.06.2011 г. и 30.06.2010 г.  (в хил.лв.)
 Показатели в хил.лв.  към 30.06.2011г.към 30.06.2010г. Изменение %
 Приходи от продажба на продукция 13 294 11 668 14%
 Приходи от дейността 14 993 12 900 16%
 Разходи за дейността 14 028 12 773 10%
 Финансов резултат 965 127 660%
 Финансов резултат за разпределение 992 127 681%
 Финансови разходи 1 350 1 606 -16%
 Нетна стойност на активите (НСА) 71 616 70 651 1,4%
 НСА на една акция 1,28 1,27 0,79%

***

   ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е едно от най-големите по активи дружества за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на 2010 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 381 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на  годината са в размер на 183 млн. лв.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

    „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

    „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

    Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те    най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

    Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

    Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

    Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg