На 23.05.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит

На 23.05.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за банков кредит при следните параметри:


• Вид на кредита:  инвестиционен;
• Сума  на договора: 5 000 000 (пет милиона) евро;
• Срок на договора: 60 месеца, с 12 месеца гратисен период.


 Средствата по кредита ще бъдат използвани за финансиране строителството на седем вили от трети етап на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол.