ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ удвои капитала си до 50,7 млн. лева

Записани бяха всичките 25.350 млн. акции предложени при третото увеличение на капитала


София, 28 септември 2006 г.


Третото увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) до 50,7 млн. лв. приключи успешно на 27 септември 2006 г. Записани и платени бяха всичките 25 350 000 (двадесет и пет милиона триста и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.


„Набраният капитал ще се използва приоритетно за продължаване на инвестициите във ваканционните комплекси „Санта Марина” – Созопол и „Св. Ив. Рилски” – Банско, както и за нови проекти. Един от тях е наскоро сключеният договор за придобиване на почивна база в Черноморец. Дружеството планира пълно инвестиране на набраните средства още преди края на тази година”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


Това увеличение е трето поред за тази година. На 18 юли 2006 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ записа капитал от 25 350 000 лв., вследствие на 38-кратното му увеличение – от 650 хил. лева.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ-София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 71.67 % от капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (три пенсионни и три договорни фонда) и още няколко по-дребни инвеститора.