ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ прави нови инвестиции

Ще бъдат закупени апартаменти за 3 млн. евро в планинския курорт „Св. Иван Рилски” и за 2.2 млн. евро в морското ваканционно селище „Санта Марина”


София, 21 август 2006 г.Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) на 18 август взе решение да бъдат сключени предварителни договори за построяване и покупко-продажба на апартаменти и ателиета в два курортни комплекса. В първия етап от изграждането на ваканционното селище „Санта Марина”, край Созопол, ще бъдат инвестирани 2.194 млн. евро в общо  3038 кв.метра апартаменти и ателиета. А в планинския комплекс “Св. Иван Рилски, Спа, Хотел и Апартаменти”,  край Банско – 3.090 млн. евро в  59 апартамента и студия на застроена площ от 5627 кв.метра.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и досега беше основен инвеститор в тези два проекта.  В пиринския курорт дружеството е собственик на хотела, а сега придобива и 59 апартамента от осемте вили на комплекса “Св. Иван Рилски, Спа, Хотел и Апартаменти”. Край Созопол АДСИЦ-ът вече има 137 апартамента на обща площ 10 828 кв. метра, а с новопридобитите 45 апартамента, броят им ще достигне 182, разположени на 13 866 кв. метра.
 


“Това са апартаменти, които са пред завършване. До края на годината се очаква голяма част от тях да бъдат продадени, което би довело до нарастване на приходите на дружеството за 2006 г.” – каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.В момента на БФБ – София,  тече увеличение на капитала на дружеството от 25.350 млн. лева до 50,7 млн. лв. на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP). За увеличението на капитала са издадени нови 25,35 млн. права и толкова броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев за брой. Срещу всяко закупено право, с присвоен борсов код R4FPP, притежателите ще могат да записват по една акция.  Търговията с правата ще продължи до 30 август, а за неизползваните е предвиден аукцион на 11 септември.
Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с дял от 71.66%, останалите акционери са институционални инвеститори (четири пенсионни, шест договорни фонда) и още няколко по-дребни инвеститора.