Промени в капитала на дружеството.

2006-10-03 – На 02.10.2006 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София сключи предварителен договор със Санта Марина АД за покупко-продажба на право на строеж и построяване на апартаменти, ателиета и общи части, които ще бъдат изградени в комплекса „Санта Марина"- Созопол.
Основните параметри по договора са:
– Обща РЗП – 18 700 кв.м.
– Обща стойност на инвестицията – 18 818 679 лв.