Отчет към второ тримесечие на 2007 г.

17.07.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към второ тримесечие на 2007 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София