BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.595
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-38.02%
Стойностно изменение
-0.37
ROA 0%
ROA / EBIT 0.03%
ROE 0%
ROE / EBIT 0.04%
DER 0.12
COL 2.55
TA 0.18
Последен отчет 12.07.2018
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 29.06.2018 0 .. 0.595 12.07.2018