BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.65
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-32.29%
Стойностно изменение
-0.31
ROA 0.02%
ROA / EBIT 0.03%
ROE 0.03%
ROE / EBIT 0.04%
DER 0.13
COL 2.63
TA 0.18
Последен отчет 16.03.2018
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 29.06.2017 0 .. 0.65 16.03.2018