BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.62
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-35.42%
Стойностно изменение
-0.34
ROA 0%
ROA / EBIT 0%
ROE 0%
ROE / EBIT 0%
DER 0.2
COL 2.34
TA 0.05
Последен отчет 17.01.2018
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 29.06.2017 0 .. 0.62 17.01.2018