BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.75
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-21.88%
Стойностно изменение
-0.21
ROA 0%
ROA / EBIT 0%
ROE 0%
ROE / EBIT 0.01%
DER 0.21
COL 2.67
TA 0.11
Последен отчет 13.06.2017
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 28.06.2016 0 .. 0.75 13.06.2017