BG Flag
EN Flag
Търсене
» Портфейл на дружеството

Статус: Завършен
Завършване:
Малинова долина, Проект 1...    www.fpi.bg

   На 24 февруари 2015 г. бе извършена първа копка, с която „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ стартира строителството на жилищен комплекс в София, местност  „Малинова долина”. Комплексът се изгражда в непосредствена близост  до спортните игрища на Националната спортна академия.

   На 17 септември 2015г. бе извършена първа копка, с която "Феърплей Пропъртис: АДСИЦ стартира строителството на втората сграда от жилищния си комплекс в София, р-н Малинова долина.

   На 22 юли 2016г. бе въведен в експлоатация Блок 1, част от Проект 1 на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ в София р-н Малинова долина.

   Втората сграда бе въведена в експлоатация през месец Октомври 2017г. РЗП Апартаменти
 11 544
 РЗП Търговски площи
 490
 РЗП подземно - паркоместа
 3 714
 Общо РЗП
 15 749
 Обща стойност на СМР (в лв., без ДДС)
 10 018 604
 Всичко придобити парцели  5 347 840
 Обща стойност на инвестицията (в лв., без ДДС)
 15 366 444

 Етап 1
 2014  2015  2016  2017
 Инвестиция в СМР %
 1%  31%  54%  14%
 Завършени през годината кв. м. РЗП
     4 531
 11 218
 Инвестиция в СМР (в хил. лв., без ДДС)
 100 000
 3 100 000
 5 470 000
 1 408 000

Комплекс 1 - РЗП при отделните етапи

 Етап 1
Сграда 1
 Сграда 2
 Общо:
 Търговски    490 490
 Апартаменти  3 389  8 155
 11 544
 Паркоместа  1 141  2 573  3 714
   4 531  11 218
 15 749