BG Flag
EN Flag
Търсене
» Портфейл на дружеството

Статус: В строеж
Завършване:
Малинова долина, Проект 2...    www.fpi.bg

На 05.10.2018г. бе получено Разрешение за въвеждане в експлоатация на Блок 3 и за Блок 4, част от Комплекс 2 от проекта на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в р-н Малинова долина, София.

 Проект 2
 2015  2016  20172018
 Инвестиция в СМР %
 1%  37%  50%12%
 Завършени през годината кв.м. РЗП
     
 Инвестиция в СМР (в хил. лв., без ДДС)
 60 000
 3 840 000
 5 150 000
1 250 000
 РЗП Апартаменти  10,649
 Подземно ниво
2,966
 Общо РЗП
 13,615
 Обща стойност на СМР (в лв., без ДДС)
10,300,000
 Всичко продобити парцели
5,946,817
 Обща стойност на инвестицията (в лв., безДДС)
16,246,817