BG Flag
EN Flag
Търсене
» Портфейл на дружеството

Статус: В строеж
Завършване: 2008
"Марина Хил", Черноморец - Жилищна сграда...   
"Марина Хил" е напълно завършен целогодишен комплекс, разположен в сърцето на град Черноморец.

Жилищната сграда включва:
  • 67 апартамента;
  • Подземен паркинг;
  • Външен басейн и развлекателна зона.

 Жилищна сграда  2007  2008  2009 2012
 Инвестиция в СМР %  19%  39%  40% 2%
 Завършени през годината кв.м. РЗП      5,888
Инвестиция в парцел (в лв., без ДДС)
212,000 Цена на кв.м. СМР (в лв.,без ДДС)  1,004  1,004  1,004 1,004
 Инвестиция в СМР (в лв.,без ДДС)1,142,0002,312,4502,369,000236,800

 Обзавеждане (в лв., без ДДС)158,000

236,800
 Общо (в лв.,без ДДС)  1,354,000  2,312,450  2,527,000 162,280

 РЗП  5,888
 Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС)  5,986,000
 Придобит парцел 1300 кв.м. (в лв.,без ДДС)  212,000
 Обзавеждане (в лв.,без ДДС)  158,000
 Обща стойност на инвестицията (в лв.,без ДДС)  6,356,000