BG Flag
EN Flag
Търсене
» Портфейл на дружеството

Статус: Завършен
Завършване: 2007
Почивна база "Марина Хил", Чер...   

Почивната база се намира на Българското Черноморско крайбрежие - в курортно селище Черноморец. Общата площ на почивната база е  2 875 кв. метра, а разгъната застроена площ -  3 150 кв.метра.
Проектът е напълно завършен и отдаден за ползване, като в процес е изграждане на външен басейн и спортно-развлекателна зона.

Почивната база разполага с:
  • 39 стаи и 8 апартамента,
  • Бар, 
  • Ресторант.
Хотел 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 52% 55% 13%
Завършени през годината кв.м. РЗП 0 Функционираща
Цена на кв.м.СМР (в лв. без ДДС) 522 522 -
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 1,356,400 1,433,000 328,000
Инвестиция в оборудване 83,000 48,550
РЗП – Почивна база
3 150
Обща стойност на закупена сграда, вкл.стойността на извършения ремонт (в лв. без ДДС)

2,622,000

Придобит парцел 2 875 кв. м. (в лв. без ДДС) 495 000
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 131,550
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 3,248,950