BG Flag
EN Flag
Търсене
Отчет към трето тримесечие на 2007 г. - 23-10-2007
На 22.10.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към трето тримесечие на 2007 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/.