BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за промяна в акционерното участие на Марио Захариев и "Феърплей Интернешънъл" АД в капитала на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ - 26-04-2022