BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД и "ФП Инвест" АД в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - 02-03-2022