BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, Анна Захариева и Марио Захариев в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. - 28-02-2022