BG Flag
EN Flag
Търсене

Протокол от Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 10.06.2021 г. - 11-06-2021
ПРОТОКОЛЪТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2021 Г. В Х-Л "КРИСТЪЛ ПАЛАС", ГР. СОФИЯ, УЛ. "ШИПКА" 14,