BG Flag
EN Flag
Търсене
"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ продаде имот в Пловдив - 08-05-2014

Уведомяваме, че „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е продало на „СПОРТИС ИММО” ЕООД урегулиран поземлен имот с площ 14 042 кв. м., находящ се в в гр. Пловдив. Стойността на сделката е 4 037 174 лева (Четири милиона, тридесет и седем хиляди, сто седемдесет и четири лв.) без ДДС.