BG Flag
EN Flag
Търсене
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 719 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2013 година - 30-07-2013

• 719 хил.лв. печалба от дейността
• 743 хил. лв. финансов резултат за разпределение


София, 30 юли 2013 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2013 г. с положителен финансов резултат в размер на 719 хил. лв., което представлява 21% спад спрямо същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби възлизат на 11,714 млн. лв. и отчитат спад от 18%. Приходите от продажби на продукция са в размер на 10,085 млн. лв. или 86% от приходите от дейността. Те включват приходите от отчетените продажби на 57 броя апартаменти (във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол; ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.) Другите приходи се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
Към 30 юни фондът е сключил 44 нови  договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е 6,802 млн. лв. без ДДС.


Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо полугодие на 2013 г. и 2012 г.

 Продажби  Н1 2013  Н1 2012  %
 Брой сключени договори за продажби      

 Брой апартаменти

 44  60  -27%

 кв.м.

 3 504  4 868  -29%
 Стойност в лв., без ДДС  6 801 563  10 590 574  -36%
 Приходи  Н1 2013  Н2 2013  %

 Брой отчетени апартаменти

     

Брой апартаменти

 57  81  -30%

 кв.м.

 4 605  6 123  -25%
 Стойност в лв., без ДДС  10 084 923  13 010 695  -22%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.06.2013 г. и 30.06.2012 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв.  Н1 2013  Н2 2012  %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)  10 085  13 011  -22%
 Приходи от дейността  11 728  14 348  -18%
 Разходи за дейността  11 009  13 440  -18%
 Финансов резултат  719  908  -21%
 Разходи за лихви  687  811  -15%
 Финансови разходи  709  872  -19%
 Нетна стойност на активите (НСА)  64 906  65 973  -2%
 НСА на една акция (в лв.)  1,16  1,18  -2%

   Към края на месец юни 2013 г. дружеството има 52 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 9,4 млн.лв. до края на 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 физически и юридически лица, дребни инвеститори.


Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D'Excellence Awards, април 2013 г.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Най-мащабният проект на фонда - ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  - „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

----------------------------------------------------------------------
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg