BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2012 г. - 15-05-2013

София, 15 май 2013 г.


   На проведеното на 15 май 2013 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за разпределяне на брутен дивидент за   2012 г. в размер на 94% от финансовия резултат за разпределение или 1,786 млн.лв. (0,032 лв. на една акция).
   На събранието бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2012 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на директора за връзки с инвеститорите. Съветът на директорите бе освободен от отговорност за дейността му през 2012 г.
Акционерите на дружеството преизбраха членовете на Съвета на директорите и членовете на Одитния комитет за нов мандат.
   На последвалата пресконференция с журналисти, ръководството на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ обяви и прогноза към намаляване на приходите от продажби през 2013г. с процент близък до този от предходната година.
„Основните причини са в намаляването на броя на предлаганите за продажба апартаменти за текущата година. През 2013г. дружеството инвестира в развитие на по-малко апартаменти във в.с. Санта Марина, но за сметка на това строи и нов търговски комплекс. Новият цикъл на строителство е обвързан и с административните процедури по устройствения план на община Созопол.” – коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
 

***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 420 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:


 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D'Excellence Awards, април 2013 г.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

 Най-мащабният проект на фонда - ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.


„Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  - „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

----------------------------------------------------------------------
За повече информация:

Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg