BG Flag
EN Flag
Търсене

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. - 16-04-2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.