BG Flag
EN Flag
Търсене
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,540 млн. лв. печалба за разпределение към 30.09.2012г. - 22-10-2012
•    2,540 млн. лв. финансов резултат за разпределение
•    2,343 млн.лв. печалба от дейността
•    22,9 млн.лв. нетни приходи от продажби


София, 22 октомври 2012 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 2,343 млн. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 22,9 млн. лв. и бележат спад от 13 % спрямо размера им в края на същия период на миналата година. От тях 91% или 20,856 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 122 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   За деветмесечието на 2012 г. фондът е сключил  нови  договори за продажба на 94 апартамента с обща РЗП 7 643 кв.м. и стойност 19,4 млн. лв. с ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 30.09.2012 г. и 30.09.2011 г.  (в хил.лв.)

 Продажби  Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
 %
 Брой сключени договори за продажби


 
 Брой апартаменти
 94  115  - 18%
 Кв. м.
 7 643
 9 867
 - 23%
 Стойност в лв., без ДДС
 16 188 322
 21 658 505
 - 25%
 Приходи  Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
 %
 Брой отчетени апартаменти
     
 Брой апартаменти
 122  136  - 10%
 Кв. м.
 9 531
 10 990
 - 13%
 Стойност в лв., без ДДС
 20 855 671
 23 994 365
 - 13%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.09.2012 г. и 30.09.2011 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв.
 Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
%
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)
 20 856
 23 994
 - 13%
 Приходи от дейността
 22 914
 26 244
 - 13%
 Разходи за дейността
 20 571
 23 613
 - 13%
 Финансов резултат
 2 343
 2 631
 - 11%
 Разходи за лихви
 1 175
 1 850
 - 36%
 Финансови разходи
 1 264
 1 953
 - 35%
 Нетна стойност на активите (НСА)
 68 852
 68 519
 0,5%
 НСА на една акция
 1,233  1,227  0,5%


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,57 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  - „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Най-мащабният проект на фонда - ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.


----------------------------------------------------------------------

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg